Videodevorlar

Imkoniyatlar va foydalanishdan foydasi: Bemorlar va xodimlar uchun raqamli axborot-ko'ngilochar joylarni yaratish (navigatsiya, qabul qilish jadvali, o'yinlar, korporativ va axborot xabarnomalari). - reklama vaqtini sotish orqali qo'shimcha daromad olish. - Klinikaning ijobiy qiyofasini shakllantirish, bank va mijozlarning sodiqligini oshirish.