Sichqonchalar

Sichqoncha ishora qiluvchi qurilmalar turkumiga kiradi va sichqonchaning ko'rsatgichidan ekranda mavjud holatini kompyuterga kiritish imkonini beradi.